10 en 11 november 2020 Expo Houten
Aanvang over:

KiM studie: 10 tot 25 procent kan over op elektrisch

Gepubliceerd: 17 juli 2018

In Nederland rijden circa 876.000 bestelauto’s rond, slechts 0,3 procent daarvan is elektrisch. Volgens een studie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) kan nu al 10 tot 25 procent van de ondernemers prima uit de voeten met een elektrische bestelauto 

De huidige generatie elektrische bestelauto’s heeft een actieradius die lager ligt dan die van bestelauto’s op diesel. Bij een volle accu ligt het bereik op ongeveer 150-170 km. Wanneer wordt uitgegaan van een actieradius van 100 km (in de praktijk ligt de actieradius lager dan de fabrikant opgeeft) kan nog steeds een aanzienlijk deel van de ondernemers met een elektrische bestelauto uit de voeten. Een ruwe inschatting van het vervangingspotentieel bij de huidige technologie ligt in de orde van 10% tot 25%. “Gezien het kleine aandeel elektrische bestelauto’s is dus nog een aanzienlijke groei mogelijk”, aldus de onderzoekers.

Het is een van de conclusies uit de publicatie ‘Elektrisch op bestelling? Hoe ondernemers zijn te stimuleren tot aanschaf en gebruik van elektrische bestelauto’s’. Die stimulering is aan de ene kant een cijfermatige: KiM stelt dat de elektrische bestelauto’s zich dankzij gemeentelijke subsidies wat betreft de TCO nu al vaak kunnen meten met de conventionele bestelauto’s op diesel. Ook de beperktere actieradius is voor veel ondernemers niet problematisch. 

Maar er zijn ook psychologische overwegingen, zoals merkentrouw, gebruikservaring en imago. Veel ondernemers zijn trouw aan hun vaste merk bestelauto. Het beperkte elektrische aanbod (de markt wordt op dit moment gedomineerd door Nissan en Renault) is om die reden een rem op de verkoop. 

Gebruikservaring, bijvoorbeeld in de vorm van proefritten, kan leiden tot een positief oordeel over elektrische bestelauto’s. Verder is een deel van de ondernemers gevoelig voor het ‘groene’ en innovatieve imago dat met een elektrische bestelauto wordt uitgedragen.

Download hier de KiM-publicatie
 

Deel dit artikel:
10051